กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ

ตกงานเชิญทางนี้ “กรมการขนส่งทางบก” สนองนโยบายรัฐช่วยคนตกงานหลังโดนพิษ “โควิด-19” ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 406 อัตราทั่วประเทศ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ให้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับในการค้นหาและก็คัดเลือกบุคลากรราชการเฉพาะกิจปริมาณ 406 อัตรา ได้มอบสิทธิ์ให้ที่ทำการขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินงานได้โดยทันที รวมทั้งให้งดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลสำหรับเพื่อการช่วยเหลือประชากร แล้วก็ทำงานด้วยความรวดเร็ว โดยระบุกรอบช่วงเวลาให้ดำเนินงานเลือกสรรแล้วก็คัดเลือกบุคลากรราชการเฉพาะกิจให้เสร็จด้านในเดือนเดือนกรกฎาคม 2564 แล้วก็จัดการการว่าจ้างให้เสร็จด้านในเดือน เดือนสิงหาคม 2564

อย่างไรก็แล้วแต่ โดยมีเงื่อนไขการทำความตกลงว่าจ้างบุคลากรราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ลงลายลักษณ์อักษรว่าจ้าง รวมทั้งได้รับค่าแรงงาน 18,000 บาทต่อเดือน หมดสัญญาว่าจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 รวมทั้งจะไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้าง บัดนี้ที่ทำการขนส่งจังหวัดบางจังหวัดได้เริ่มประกาศเปิดรับสมัครแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว คนที่พอใจสมัครสามารถไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้พอดีที่ทำการขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป